Predzeće Frikos d.o.o. je počelo sa radom 2000-te godine.Osnovna delatnost je otkup,prerada i izvoz voća.Ideja o izgradnji hladnjače na tom mestu je proizašla iz velike koncentacije proizvođača voća u tom regionu.

Zajedno sa stotinama manjih i većih proizvođača od početnih 800 t narasli smo 2011. na 6.000 t sa istom vizijom stalnog napretka u kvalitetu i količini za šta postoji realan potencijal.